Szolgáltatásokról bővebben

Általános őrzés-védelmi feladatok és felügyeleti rendszerek kezelése a szolgáltatás során
o Külső- belső járőrözés a védendő objektumban, technikai járőrellenőrző rendszer alkalmazásával

o Be és kilépő személyek ellenőrzése, azonosítása,
o Beléptető rendszerek működtetése
o Be és kilépő járművek ellenőrzésre
o Látogatók regisztrációja, kísérése
o Be és kiérkező rakományok ellenőrzése, szoros összhangban az Ügyfél által kezelt leltárnyilvántartással, fuvarlevelekkel.
o Rendkívüli időszakban a megváltozott belépési metódus irányítása -testhőmérséklet mérés, felelősségvállalási nyilatkozatok kitöltetése)
o Normál működési időszakban a ki és beléptetési metódusok irányítása (, csomagátvizsgálás stb.)
o CCTV diszpécseri feladatok ellátása, területek folyamatos megfigyelése, rendkívüli események jelentése, kezelése
o Tűzjelző rendszerek felügyelete, tűzriasztások kezelése
o Rendkívüli események kezelése, szükség esetén kapcsolatfelvétel a szakszolgálatokkal, kiérkező mentők, tűzoltók segítése
o Kiürítési folyamatok segítése, szükség esetén kapcsolatfelvétel a szakszolgálatokkal, kiérkező mentők, tűzoltók segítése
o Szabálysértés, vagy bűncselekményen tetten ért személyek visszatartása a Rendőrhatóság kiérkezéséig
o állagmegóvási feladatok ellátása
o Épületellenőrző rendszerek kezelése
o Recepciós feladatok ellátása
o Kulcskezelési feladatok
o Biztonsági rizikók felkutatása és helyreállítása
o Mérlegelési feladatok
o Biztonsági jelentések készítése
o Az Ügyfél által meghatározott magatartási kódex betartatása
o Nagy létszámú, vagy egymástól nagyobb távolságra lévő felállítási helyek között gyors kommunikáció URH rádió segítségével

Speciális őrzés- védelmi feladatok a
o Eseti megbízások, szállítmánykísérési feladatok
o Személyvédelmi feladatok
o Rendezvénybiztosítási feladatok
o Kockázatelemzés
o Biztonsági rendszerek igény szerinti kiépítése
o GDPR követelményeknek való megfelelés

Szolgáltatás átláthatóságára irányuló garanciák:
o 24 órán belüli eseménykivizsgálási garancia
o Elektronikusan riportálható járőrözési napló az Ügyfélnek, havi, heti, vagy akár napi szinten is
o Rendszeres havi megbeszélés az Ügyfél és az Őrzés-védelmi üzletág vezetője között,
o Napi jelentések készítése a védett területen szolgálatot ellátó őrség részéről

Törvényi elvárásoknak megfelelő, képzett személyi állomány
o Az állomány minden tagja teljes foglalkoztatásban bejelentett
o Törvény által előírt orvosi vizsgálaton részt vett
o Törvény által előírt vagyonőri igazolvánnyal és tanúsítvánnyal rendelkezik
o A Wellcoor az őrség minden tagjának formaruházatot biztosít
o A ruhanorma alkalmazkodik az Ügyfél igényeihez, legyen szó a gyakorló ruházattól kezdve, egészen az elegáns elvárásokig
o A Wellcoor a szükséges, törvény által engedélyezett támadáselhárító eszközöket és egyéb felszereléseket biztosítja
o A támadáselhárító eszközök használatát és jogi kereteit oktatja az állomány részére.